Pages

10 Temmuz 2012 Salı

KAVİSLİ CAM TUĞLA DUVARLAR

190x190x80 mmboyutlarındaki cam tuğlalarla yapılan kavisli duvarların 
yarı çapları, duvar aksından itibaren minimum 105 cm olmalı, yani bir
 başka deyişle, duvarların iç bükey kısmındaki derzler0,8 cm’den dar 
olmamalı, fuga dış yüzeylerindeki çatlamalara karşı önlem alınmalıdır. 
Farklı yarıçaplarla, kavis yön değişmelerindeki birleşimlerde mutlaka 
genleşme kayma derzleri oluşturulmalıdır.


YANGINA KARŞI DİRENÇLİ CAM TUĞLA DUVAR


                                                                0 533 521 40 73

CAM TUĞLA DUVARIN BÖLÜMLENDİRİLMESİ

0 533 521 40 73

Metal U Profilsiz UYGULAMA

Kutu profil dikmeye tutturulmuş Metal U- profille uygulama

Metal U- profilsiz uygulama

 1. Ankraj
 2. Metal U-profil
 3. Elastik Macun
 4. Genleşme Derzi
 5. Beton Çerçeve
 6. Beton Çerçeve Donatı Demiri
 7. Fuga harcı
 8. Yatay Donatı Demiri
 9. Düşey Donatı Demiri
 10. Cam Tuğla
 11. Kumlanmamış Bitümlü karton Kayma Derzi
 12. Metal T Profil

 T - profil yardımı ile köşe birleşimi

BAĞIMSIZ CAM TUĞLA YÜZEYLERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ

Metal U- profille uygulama


Metal U- profilsiz uygulama

                                                          0 533 521 40 73

Metal U Profilsiz uygulama STANDART BİR CAM TUĞLA DUVAR UYGULAMASI

Metal U Profilsiz uygulama STANDART BİR CAM TUĞLA DUVAR UYGULAMASI


 1. Vida + Dubel
 2. Metal U-Profil
 3. Elastik Macun
 4. Genleşme Derzi
 5. Beton Çerçeve
 6. Beton Çerçeve Donatı Demiri
 7. Yatay Donatı Demiri
 8. Fuga Harcı
 9. Düşey Donatı Demiri
 10. Cam Tuğla
 11. Mevcut Döşeme
12.Kumlanmamış Bitümlü Karton Kayma Derzi


Metal U Profille uygulama STANDART BİR CAM TUĞLA DUVAR UYGULAMASI

METAL U - profille uygulama
   
 1. Vida + Dubel
 2. Metal U-Profil
 3. Elastik Macun
 4. Genleşme Derzi
 5. Beton Çerçeve
 6. Beton Çerçeve Donatı Demiri
 7. Yatay Donatı Demiri
 8. Fuga Harcı
 9. Düşey Donatı Demiri
 10. Cam Tuğla
 11. Mevcut Döşeme
 12. Kumlanmamış Bitümlü Karton Kayma Derzi

 
 

CAM TUĞLA UYGULAMADA KULLANILAN EL ALETLERİ

UYGULAMADA KULLANILAN EL ALETLERİ
  

 1. Duvarcı malası 
 2. Su terazisi
 3. Duvarcı ipi ve çakül
 4. Sünger
 5. Dubel (çap 10 mm)
 6. Paslanmaz vida (ça9 8 mm)
 7. Darbeli matkap
 8. Lastik çekiç (tuğlaları yerleştirmek için)
 9. Lastik spatula
 10. Çekül

CAM TUĞLA TASARIM BİLGİLERİ

ÜRETİM BOYUTLARI:
 Cam tugla, Dalga, Çizgi ve Mozaik desenlerinde yukarıda yazılı boyut ve ağırlıkta DIN 18 175 standardına uygun olarak üretilmektedir.                                            
ISI YALITIMI:
Çimento harcı ile örülen cam tuğla duvarların ısı iletim kat sayısı ortalama 2.8 W/m2 K’dir.
IŞIK GEÇİRGENLİK:  

Boy : 190 mm 
En : 190 mm
Derinlik : 80 mm   
Ağırlık :min. 2.2 kg  
        

   
Cam tuğla Duvarlar gün ışığı dik geldiğinde, desene bağlı olarak
 ortalama %75 oranında ışık geçirgendir.
SES YALITIMI:
Ortalam 38-40 dB’lik iyi bir ses yalıtımına sahiptir.

CAM TUĞLA DUVARLARIN ÖLÇÜLENDİRİLMESİ:

Cam tuğla belli ölçülere sahip standart bir malzeme olması
 nedeniyle herhangi bir kesim işlemine tabi tutulamadığından
 uygulanacağı inşaat boşluğunun ölçülendirilmesi önemlidir.
Cam Tuğla duvar için gerekli minimum inşaat boşluğu,
(cam tuğla sayısı x camtuğla boyutu) + (derz sayısı x fuga genişliği)

 + (b. çerçeve genişliği x 2) + ((metal U profil + kayma ve genleşme derzleri)
 x 2) formülüyle bulunur. Bu formülde :
Cam tuğla boyutu 190x190x80 mm,
Fuga genişliği minimum 10 mm,
Beton çerçeve genişliği minimum 50 mm, maksimum 100 mm
Metal U profil et kalınlığı 3-5 mm,
Kumlanmamış bitümlü karton kalınlığı 1,5-2 mm,
Genleşme köpüğü kalınlığı 10-20 mm olmalıdır.

CAM TUĞLA UYGULAMA MAZEMELERİCAM TUĞLA DERZ DOLGUSU


.

CAM TUĞLA DERZ DOLGUSU
 

RENK   Süper Beyaz
 
NET
  25 Kg.
 
TANIMI
  İç ve dış duvarlara da kullanılan cam tuğla
 derzlerinin doldurulmasında kullanılan üstün nitelikli derz
 dolgu macunudur.
 
ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMASI
  Derzler artık ve tozdan arındırılır,malzeme istenilen kıvamda
homojen bir
 karışım elde edilecek şekilde su ile iyice yedirilerek
derzler doldurulur.
Yaklaşık 1 saat sonra ıslak bir bezle iyice silinir.
Yüzey silme işleminden
 kısa bir sonra kuru bir bezle parlatılır. Hazırlanan
 harç takriben 1 saat
 içinde tüketilmelidir.Kullanıma ara verildiğinde
sertleşen harç tekrar
 kullanılmamalıdır.
 
TÜKETİM
  Derzlerin kalınlığına göre değişkendir.
 
AMBALAJ VE DEPOLAMA
  Cam fuga 25 kg. lık polietilen poşetlerde imal edilir. Kuru ortamda
 muhafaza edilmeli ve 10 sıradan fazla istif edilmemelidir. 6 ay içinde
 tüketilmelidir-------------------------------------------------------------------------------------

  CAM TUĞLA HARCI


 

RENK

  Beyaz
 
NET   25 Kg.
 
TANIMI
  Cam Harç cam tuğla örmek için fabrikasyon olarak özel
 hazırlanmış üstün vasıflı bir kuru harç malzemesidir.
 
ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMASI
  İhtiva ettiği kuvvetli katkı maddeleri ve bağlayıcılar sayesinde
cam tuğlaya çok iyi yapışır. Derz çatlarları yapmaz Ekonomiktir.
 Bu torba Cam Harcın kuru ağırlığı 25 kg.dır. Yaklaşık 4 lt.
temiz
 su ile karıştırılarak hazırlanan harç istenilen kıvama geldiğinde
cam tuğla
 örülür. Hazırlanan harç sertleşmeden tüketilmelidir.
 
TÜKETİM
  25 kg harç 2 m2 cam tuğla örer.( Düz örümler için.)
25 kg harç 1,5 m2 cam tuğla örer.( Oval örümler için.)
 
AMBALAJ VE DEPOLAMA
  Cam Harç 25 kg. lık polietilen poşetlerde imal edilir.

Kuru ortamda muhafaza edilmeli ve 10 sıradan fazla
istif edilmemelidir.
 6 ay içinde tüketilmelidir.
CAM TUĞLA VASİSTASI
Tekli, ikili, dörtlü.

PLASTİK DERZ AYAR APARATI(SPECER)Plastik Derz ayar aparatı 10 mm-0.6 mm

KÖPÜK


KARE PROFİL


U PROFİL

CAM TUĞLA UYGULAMA BİLGİLERİ

Cam Tuğla Duvar Uygulama Bilgileri

1. Cam Tuğla Duvar İçin Gerekli İnşaat Boşluğunun Saptanması
[cam tuğla sayısı x cam tuğla boyutu] + [derz sayısı x fuga genişliği] + [beton çerçeve genişliği x2] +[(metal U profil + kayma ve genleşme derzleri ) x 2

2. Uygulamada Kullanılan El Aletleri :
- Duvarcı malası
- Su terazisi
- Duvarcı ipi ve çekül
- Sünger
- Dübel ( çapı 10 mm)
- Paslanmaz vida ( çapı 8 mm)
- Darbeli matkap
- Lastik çekiç (tuğlaları yerleştirmek için)
- Lastik spatula
- Çekül

3. Cam Tuğla Duvar Yapım Tekniği:
- Cam tuğla duvarlar karşılıklı en az iki mesnede tutturulmalıdır.

- Sıcaklık değişimleri ile yapı hareketleri ve yükler karşısında cam tuğla duvarın sıkışarak kırılmasını önlemek için yatay ve düşey kayma ve genleşme derzlerinin işlevini engelleyebilecek uygulama ve malzemeden kaçınılmalıdır.

- Kayma ve genleşme derzlerine nemin ulaşmasını engellemek için beton çerçeve ile cam birleşimleri en az 10 mm genişlikteki elastik dolgu malzemeyle sızdırmaz hale getirilmelidir.

- Cam tuğla duvarın yanları ile üstündeki genleşme derzlerine 10-20 mm kalınlığında sert genleşme köpüğü (PVC veya poliüretan levha), kayma derzlerine ise kumlanmamış bitümlü karton yerleştirilmelidir.Yatay genleşme derzlerinde yüksek yoğunluklu sert, düşeyde ise düşük yoğunluklu daha yumuşak genleşme köpüğü kullanılmalıdır. Duvarın oturacağı tabanda yeterli taşıma gücüne sahip iki kat kumlanmamış bitümlü kartonla oluşturulmuş kayma derzi tavsiye edilmektedir.

- Yüksekliği veya uzunluğu 6.00 m'yi veya alanı 15 m2' yi aşan cam tuğla duvarlar taşıyıcı elemanlar ve/veya genleşme ve kayma derzleri ile sınırlandırılmalıdır.

- Kenar ölçüleri 1.5 m'den küçük olan cam tuğla duvarlar donatısız yapılabilir, ancak bunlar 0,8 kN/m2 (yaklaşık 80 kgf/m2) rüzgar yüküne kadar dayanıklıdır.

- Donatı demirleri cam tuğlalarla temas etmemeli, paslanmayı önlemek için tercihen galvanizli demir veya çelik kullanılmalıdır; mümkün olmadığında da donatı demirleri kullanılmadan önce çimento + su şerbetine daldırılmalıdır.

- Cam tuğla duvar yapımı için şantiyede harç hazırlanabileceği gibi, istenen niteliklere uygun hazır harç da kullanılabilir.

- Fuga harcı, iyi yapışma sağlanması için derzlerin priz süresi tamamlanmadan önce uygulanmalıdır.

- Cam tuğla duvarın dışa bakan yüzündeki fuga harcı prizini aldıktan sonra üzerine koruyucu ve su emmeyen bir malzeme sürülmelidir.

- Cam tuğlalar sadece lastik çekiçle hafifçe vuruk hizaya ve şakule getirilmelidir.

- Cam tuğla duvarlar kendi yükleri dışında yük almamalıdır.

- Cam tuğla duvarlar yeterli taşıma gücüne sahip, eğilme ve bükülmeye direnci yüksek taban üzerine oturtulmalıdır.

- Kiriş, hatıl ve benzeri yapı elemanları üzerine oturtulan, uzun kenarı 1.5 m'den fazla cam tuğla duvarlar için mutlaka donatı demirli (2 x 6mm) beton alt çerçeve oluşturulmalıdır.

- Cam tuğla duvarın daha da sağlam olabilmesi için çelik veya paslanmaya karşı önlem alınmış galvanizli metal U-profilli beton çerçeve tercih edilmelidir

4. Standart Bir Cam Tuğla Duvar Uygulaması

Metal U- profille uygulama:
- Metal U-profiller projede saptanan ölçülerde kesilerek dört köşesinden metal köşebentlerle kaynaklanır, vidalanır veya perçinlenir. Profil tabanlarında max. 50 cm ara ile delikler açılır.

- Metal çerçeve yatay ve düşey konumu kontrol edilerek inşaat boşluğuna yerleştirilir ve sabitlenir.

- Deliklerden darbeli matkap sokuk vidaların boyuna uygun derinlikte, 10 mm'lik delikler açılır,bura 10 mm'lik dübeller yerleştirilerek, çerçeve 8 mm'lik paslanmaz vidalarla sabit yapı elemanlarına tutturulur.

- Metal çerçeve üzerinde tuğla ve fuga mesafeleri (190 mm tuğla + en az 10 mm fuga genişliği) yukardan aşağıya doğru işaretlenerek, duvar örülürken çekilecek yatay ipin yerleri belirlenmiş olur.

- Metal çerçevenin taban profilinin taban ve yanal iç yüzeyleri U biçiminde, 2 kat kumlanmamış bitümlü karton kayma bandıyla kaplanır.

- Metal çerçevenin yan ve üst profillerinin iç yüzeyine 10mm kalınlığında PVC veya polietilen genleşme köpüğü yerleştirildikten sonra taban ve yanal iç yüzeyleri kumlanmamış bitümlü karton kayma bandı ile kaplanır.

- Metal çerçevenin taban profili içine harç dökülür ve 6'lık iki adet donatı demiri çerçevenin içine girecek kadar uzatılır ve üzerine tekrar harç dökülerek düzlenir. Fuga ayırıcılar (spacer) yerleştirildikten sonra cam tuğlaların ilk sırası dizilir. Düşey ve yatay derzlere en az 10 mm, beton çerçeveye en az 50 mm, en çok 100 mm genişliği sağlayacak şekilde harç koyulur.

- İlk cam tuğla sırasının dizilmesinden sonra, lastik çekiçle tuğlaların üst kenarlarına hafifçe vuruk ip ile hizalanmaları sağlanır.Tuğlaların ortasındaki ek yerlerine vurmamaya dikkat etmelidir.

- Düşey derzler arasına düşey donatı demirleri yerleştirilerek duvar örülmesine devam edilir.

- Yatay donatı demirleri, özel uygulamaların dışında, her üç cam tuğla sırasında - - ikişer ve demirler arasındaki mesafe 500 mm'yi aşmayacak şekilde; düşey donatı demirleri ise, her düşey derze birer tane olmak üzere döşenmelidir.Yapı dış yüzündeki uygulamalarda demirler dışardan 20mm, yapı içindeki uygulamalarda 15mm mesafede olmalı, harcın demiri tamamen örtmesine ve demirlerin hiçbir şekilde cam tuğla temas etmeyecek şekilde, tuğladan 5 mm mesafede olmasına dikkat edilmelidir.

- Metal U-profil içine dökülecek harç,bir ölçü Portland çimento,üç ölçü kum (4 mm çapında elenmiş ve yıkanmış),karışımı işlemeye yetecek kadar su ile hazırlanır. Suyun miktarı harcı nemli toprak kıvamında ıslatacak şekilde ayarlanmalıdır.Harç avuç içine alınıp sıkıştırıldığında dağılırsa fazla kuru, şeklini kaybederse fazla ıslak demektir. Harcın yumuşaklığını sağlamak için kullanılan sönmüş kireç veya tras ile, soğuk ve ağır hava şartlarında prizi hızlandırıcı beton katkı maddeleri çimentonun ağırlığının %20'sini aşmamalıdır.Harcın içine "dondan koruyucu malzeme" ilave edilmemelidir. Aşırı soğuk (+50C'dan düşük) ve aşırı sıcakta duvar yapımından kaçınılmalıdır.

- Duvar örülürken cam tuğlaların arasındaki 10 mm mesafenin düzgünlüğü için fuga ayırıcılar kullanılabilir. Fuga dolgu harcı, bir ölçü beyaz Portland çimento, üç ölçü kum (1 mm çapında elenmiş ve yıkanmış),su ile hazırlanarak duvar yapımının bitmesinden 24 saat sonra uygulamasına başlanır.

- Duvar örülürken fuga derinliğinin en az 10 mm olmasına dikkat edilmelidir. Fuga ayırıcıların kulakçıkları fuga dolgusu yapılmadan önce koparılmalıdır. Fugalarda beyaz çimento harcı kullanılacaksa, özel katkı maddeleri yardımıyla hızlı kuruması önlenmelidir.Fugalarda hazır mastik dolgu malzemeleri de kullanılabilir.
Fuga dolgu harcı, fuga demiri veya lastik spatula yardımıyla uygulanır.Fuga dolgusunun yapılmasından sonra tuğlalar nemli bir süngerle silinip kuru bezle parlatılır. Fuga dolguları tamamen kuruduktan sonra, fuga yüzeyleri hava şartlarına karşı koruma sağlayan silikon veya benzeri yalıtıcılarla korunur.
5. Özel detaylarla cam tuğla duvarlar içinde kapılar, havalandırma pencereleri ile posta kutusu ve kapı zili boşlukları bırakılabilir.

Cam Tuğla İlgili Standartlar
Cam Tuğla duvar yapımında aşağıdaki standartlar dikkate alınmalıdır:
DIN 18 175 - Cam tuğla üretimi
DIN 4242 - Cam tuğla duvar yapımı

İlgili diğer standartlar:
DIN 488 - Beton çeliği, tanımı + özellikleri
DIN 1045 - Beton betonarme » ENV 1992 - Betonarme
DIN 1053 - Harç ve duvar yapımı » ENV 206 - Beton, özellikleri + yapımı
DIN 1055 - Yükler
DIN 4102, T13 - Yangın dayanımı » EN 357 - Yangına dayanım

Popular Posts